Misja Fundacji

Od 20 lat ze środków własnych Fundatora i Fundacji staramy się wspierać rozwój polskiej kultury, realizujemy projekty z zakresu ochrony i promowania sztuki, twórczości artystycznej i folkloru oraz oświaty i sportu w Poznaniu i Wielkopolsce.

FUNDACJA GAWROŃSKICH

O NAS

Fundacja została powołana w celu wszechstronnego wspierania i inspirowania rozwoju kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podejmowanej na rzecz ochrony i promowania sztuki, twórczości artystycznej i folkloru oraz oświaty i sportu w mieście Poznań i w województwie Wielkopolskim.

  • Inicjowanie oraz finansowanie imprez kulturalnych, oświatowych oraz sportowych,

  • Organizowanie wernisaży i wystaw dzieł sztuki i innych eksponatów mających wartość artystyczną lub historyczną, stanowiących własność Fundacji,

  • Udostępnianie dzieł sztuki i innych eksponatów mających wartość artystyczną lub historyczną stanowiących własność Fundacji instytucjom społecznie użytecznym takim jak muzea, biblioteki,

  • Organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
  • Fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,

  • Wspomaganie organizacyjne i materialne społecznych i samorządowych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,

  • Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli lokalnych i krajowych środowisk kulturalnych, artystycznych, oświatowych i sportowych,

  • Inne działania służące prezentacji i propagowaniu dziedzictwa kulturalnego, artystycznego i historycznego Polski w szczególności regionu poznańskiego.
POZNAJ ZARZĄD FUNDACJI

Ludzie

KG


Krystyna Gawrońska

PREZES ZARZĄDU

AG


Andrzej
Gawroński

FUNDATOR

Od chwili rozpoczęcia działalności Fundacji Gawrońskich, głównym Fundatorem jest jej założyciel - dr Andrzej Gawroński. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką Fundatora.

WYDARZENIA Z ŻYCIA FUNDACJI

AKTUALNOŚCI

8 wrz - Aktualności

Nowa wizerunkowa strona Fundacji

Mamy przyjemność poinformować o wdrożeniu nowej wizerunkowej strony internetowej naszej Fundacji.

CZYTAJ DALEJ

13 lip - Aktualności

List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja Gawrońskich wystosowała list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Profesora Piotra Glińskiego, w którym opisano aktualny stan zabudowy rynkowej Poznania i niekorzystne, z punktu widzenia historycznego zmiany, jakie ciągle dokonują się w jej substancji.

CZYTAJ DALEJ

24 lip - Aktualności

Wstęp do programu szerokiej rekonstrukcji obiektów zabytkowych w Poznaniu o randze ogólnopolskiej.

Mamy przyjemność poinformować o wdrożeniu nowej wizerunkowej strony internetowej naszej Fundacji.

CZYTAJ DALEJ
PONIŻEJ PREZENTUJEMY INICJATYWY FUNDACJI

PROJEKTY I IDEE

Zabudowa Starego Rynku
w Poznaniu

Cel projektu:
Przywrócenie pełnego blasku poznańskiemu Staremu Rynkowi poprzez dofinansowanie prac mających na celu odbudowę poznańskich sukienic i oryginalnego budynku Arsenału (patrz zdjęcie).


W 1950 roku na zlecenie Zarządu Miasta Poznania architekt Zbigniew Zieliński przedstawił projekt przywrócenia Poznaniowi Zamku Piastowskiego. Był on elementem składowym szerszego zamierzenia, dotyczącego rekonstrukcji miasta średniowiecznego, obejmującego Stare Miasto (rynek główny, mury obronne i baszty oraz Katedrę tj. Tum), stanowiące jednolity zespół architektoniczny. Pełna realizacja tej idei oznaczałaby ukonstytuowanie się największego europejskiego przedsięwzięcia w tej mierze (takie polskie Carcasonne).

Szczególnie interesujący fragment dotyczy strony południowej Rynku (patrz zdjęcie makiety). Makieta autorstwa Z. Zielińskiego doskonale oddaje relacje między ratuszem, wagą miejską, arsenałem, domkami budniczymi i poznańskimi sukiennicami. Sukiennice były nieodzowną, integralną częścią Starego Rynku, a ich brak oraz socrealistyczna bryła wybudowana w tym miejscu powodują, że aktualna zabudowa daleko odbiega od pożądanego stanu.

Fundacja prowadzi zbiórkę online, z której wszystkie wpłaty zostaną przeznaczone na dofinansowanie części prac dot. przedstawionego projektu.

Zamek Królewski w Poznaniu

Cel projektu:

Przywrócenie pełnego blasku Zamkowi Królewskiemu w Poznaniu poprzez dofinansowanie prac mających na celu dokończenie odbudowy Zamku w jego pełnej formie z sześcioma szczytami (patrz zdjęcie).


Opis projektu:

„Cóż byśmy zyskali rekonstruując bryłę przypadkową sprzed II wojny światowej? Barak Raczyńskiego na chybcika starający się zyskać kubaturę na sąd i agendy 'Grodu’, nie jest to dzieło XVIII w., które by należało szanować, powstało w wyniku wykorzystania 1/2 murów i rozbiórki drugiej 1/2 murów nie zalicza się ani koncepcją, ani szczegółami?„

Fundacja prowadzi zbiórkę online, z której wszystkie wpłaty zostaną przeznaczone na dofinansowanie części prac dot. przedstawionego projektu.

Dworek Bogusławskich w Glinnie

Cel projektu:

Dofinansowanie prac mających na celu odbudowę Dworku Bogusławskich w Glinnie (obecnie Poznań) w jego pierwotnej, staropolskiej formie


Opis projektu:

Jeżeli zdamy sobie sprawę z faktu, że Wojciech Bogusławski jest ojcem Polskiej Sceny Narodowej i całe życie poświęcił dźwiganiu teatru, gdzie będzie można grać po polsku, o ile się da, i grając powiedzieć, co trzeba i kiedy trzeba, a pamiętać zawsze, że się wyszło z Warszawy i do Warszawy godzi się powrócić, i że było to jego artystyczne i organizacyjne credo…

Na pierwszej rycinie przedstawiono dworek Bogusławskich w jego pierwotnej, oryginalnej formie. Typowy staropolski dwór drewniany o dachu łamanym, skromnym tympanonie wejściowym opartym na dwóch kolumnach z czterema oknami na ścianie frontowej. Usytuowanie dworu na parceli objaśnia dokładnie mapka terenu okolicy góry Morasko.

Druga ilustracja (zdjęcie) przedstawia natomiast pozostałości murowanego budynku z cegły, który na fundamentach pierwotnego dworku wznieśli niemieccy koloniści.

Fundacja prowadzi zbiórkę online, z której wszystkie wpłaty zostaną przeznaczone na dofinansowanie części prac dot. przedstawionego projektu.

Mur Pamięci Wielkopolan

W związku z projektem rewitalizacji Cmentarza Zasłużonych w Poznaniu, wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Poznania z propozycją utworzenia Muru Pamięci Zasłużonych Wielkopolan .

Dzieła Zbigniewa Zielińskiego

"Szczyty Poznańskich Kamienic - inwentaryzacja" oraz cykl "Nieznane widoki Miasta Poznania" przedstawiający mało znane zakątki Starego Miasta.

KSIĄŻKI I PUBLIKACJE

WYDAWNICTWA

Fundacja Gawrońskich aktywnie wspiera działalność twórczą w zakresie książek i publikacji tak, aby ocalić od zapomnienia dorobek wybitnych postaci, których działalność trwale wpisała się w polskie dziedzictwo kulturowe.

Aktualnie w trakcie opracowania są kolejne interesujące pozycje traktujące o:

  • Wybitnym Wielkopolaninie, architekcie Zbigniewie Zielińskim, konsultancie dokumentacji do kompleksowej odbudowy Starego Rynki w Poznaniu i zniszczonych części Starego Miasta
  • Urodzonym w Glinnie (wówczas pod Poznaniem, obecnie w granicach adm. miasta) Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru i Opery Narodowej, autorytecie zarówno dla dawnych jak i współczesnych artystów scen polskich

SZCZEGÓLNIE POLECANE POZYCJE

Historia wskrzeszenia Starego Miasta w Poznaniu

Andrzej Gawroński

Pozycja finansowana
przez Fundację

Florentyn Trawiński - Zbawca Luwru. Fakty i Mity

Mirosława Sikorska

Wyd. II dofinansowana
przez Fundację

W mundurku i mundurze przez świat

Władysław Górski

Wyd. II dofinansowana
przez Fundację

Zagadkowy kolekcjoner

Karol Soberski

Pozycja finansowana przez Fundację

Moje wspomnienia

Maciej Rembowski

Pozycja współfinansowana
przez Fundację

Nasza Sybiriada

Pozycja współfinansowana przez Fundację

Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sieraków

Pozycja współfinansowana
przez Fundację

Architekt Zbigniew Zieliński i jego Stary Rynek w Poznaniu

Roman Chałasz,
Andrzej Gawroński

Wstęp do tworzonej aktualnie rozbudowanej pozycji.

Pozycja finansowana
przez Fundację

ARTYKUŁY O FUNDACJI

MEDIA

13 lipca

Odbudujemy Zamek Przemysława

Artykuł w miesięczniku Nasza Wielkopolska (2002 r.)

CZYTAJ DALEJ

13 lipca

Wybudujmy Mur Pamięci

Artykuł w Głosie Wielkopolskim

CZYTAJ DALEJ

WSPÓŁPRACA

ORGANIZACJE I JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

Polska Akademia Nauk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu

WESPRZYJ PROJEKTY

WSPARCIE

Od 20 lat ze środków własnych Fundatora i Fundacji staramy się wspierać rozwój polskiej kultury, realizujemy projekty z zakresu ochrony i promowania sztuki, twórczości artystycznej i folkloru oraz oświaty i sportu w Poznaniu i Wielkopolsce.

Zabudowa Starego Rynku w Poznaniu

Zamek Królewski w Poznaniu

Dworek Bogusławskich w Glinnie

Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

Cel: 100 tys. zl

Teraz również Państwo, jeśli uznacie za słuszne i potrzebne, macie możliwość wsparcia projektów i inicjatyw, nad którymi pieczę sprawuje Funacja. Wszystkie wpłaty zostaną przeznaczone na dofinansowanie części prac dot. wybranego projektu.

Kwota wsparcia

Wybierz cel wsparcia

PLN 0

Klikając przycisl Wesprzyj akceptuje Pan/Pani regulamin wsparcia online oraz wyraża zgodę na przetwarzanie pańskich danych osobowych w celu realizacji procesu wpłaty darowizny

Kontakt

Adres: ul. Kmicica 2, 60-177 Poznań

Tel :+48 605 333 019

Wyślij wiadomość